AKADEMICKÁ PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ...

Preventívna sociálno-výchovná činnosť v škole

Autor/Kolektív: Jolana Hroncová - Ingrid Emmerová - Katarína Kropáčová a kolektív
Vydavateľstvo: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania: 2013
ISBN: 978-80-557-0596-5


Publikácia "Preventívna sociálno-výchovná činnosť v škole" je spracovaná ako metodická príručka pre sociálnych pedagógov a tiež koordinátorov prevencie v školskom prostredí. Metodická príručka je ťažiskovo orientovaná pre pôsobenie sociálnych pedagógov v škole, pretože ide o novú funkciu v školskom prostredí, ktorá je v školskom zákone legislatívne ukotvená. 

Sociálno-pedagogické poradenstvo (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív: Niklová, M., Dulovics, M., Majerová Kropáčová, K., Zošáková, K.
Vydavateľstvo: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania: 2020
ISBN: 978-80-557-1760-9 


Publikácia "Sociálno-pedagogické poradenstvo", kolektívu autorov Niklová, M., - Dulovics, M. - Majerová Kropáčová, K. - Zošáková, K., je výstupom riešenia výskumnej úlohy KEGA č, 027UMB-4/2019 pod názvom "Aktualizačné vzdelávanie pre sociálnych pedagógov základných a stredných škôl". 

Sociálna pedagogika na Slovensku a v zahraničí - teoretická reflexia a prax

Autor/Kolektív: Hroncová, J., Niklová, M., Hanesová, D., Dulovics, M.
Vydavateľstvo: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania: 2020
ISBN: 978-80-557-1717-3
Počet strán: 247 Publikácia "Sociálna pedagogika na Slovensku a v zahraničí - teoretická reflexia a prax", kolektívu autorov Hroncová, J. - Niklová, M. - Hanesová, D. - Dulovics, M., je výstupom riešenia výskumnej úlohy KEGA č. 027UMB-4/2019 pod názvom "Aktualizačné vzdelávanie pre sociálnych pedagógov základných a stredných škôl".

Sociální pedagóg v základní škole. Rozhovor se sociální pedagožkou Mgr. Zuzanou Krnáčovou Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci

Sociální pedagogika | Social Education ročník 8, číslo 2, s. 137-138, listopad 2020 ISSN 1805-8825 137 

Pôsobenie sociálneho pedagóga v škole Vám priblíži sociálna pedagogička Mgr. Zuzana Krnáčová.

PODKLADY PRE ČINNOSŤ SOCIÁLNEHO-PEDAGOGÓGA...

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky