PROFESIJNÁ ČINNOSŤ SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  • Plní úlohy v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov u detí
  • Konzultuje a intenzívne komunikuje s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky