PREDSEDNÍCTVO A ČLENSTVO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA - ASOCIÁCIA SOCIÁLNYCH PEDAGÓGOV 

Prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

Spoluzakladateľka Asociácie sociálnych pedagógov o. z., predsedníčka Asociácie sociálnych pedagógov o. z.

 Prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Zakladateľka a podpredsedníčka Asociácie sociálnych pedagógov o. z.

 PhDr. Ľubomír Tichý 

Podpredseda Asociácie sociálnych pedagógov o. z.

 riaditeľ CPaP v Banskej Bystrici

PaedDr. Simona Sámelová PhD.

Tajomníčka Asociácie sociálnych pedagógov o. z.

Annamária Šimšíková, Mgr. 

Členka Asociácie sociálnych pedagógov, o. z. 

Zriaďovateľ a správca stránky

PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD. 

Predsedníčka regionálnej sekcie Asociácie sociálnych pedagógov o. z.

(Stredoslovenský región) 


PhDr. Darina Bačová, PhD. 

Predsedníčka regionálnej sekcie Asociácie sociálnych pedagógov o. z.

(Západoslovenský región)

Predsedníčka regionálnej sekcie Asociácie sociálnych pedagógov o. z.

(Stredoslovenský región)

Členovia Asociácie sociálnych pedagógov o. z.

"Staň sa členom"

Podmienky prijatia ako aj ďalšie informácie o Asociácii sociálnych pedágógov si môžete prečítať v stanovách združenia.

Pre podanie žiadosti o členstvo v Asociácii sociálnych pedagógov si prosím stiahnite "Prihláška za člena Asociácie sociálnych pedagógov" a "Súhlas dotknutej osoby". 

Oba dokumenty vyplňte, podpíšte a následne zašlite na mailovú adresu: asociaciasocped@gmail.com alebo prostredníctvom kontaktného formulára 

Občianske združenie Asociácia sociálnych pedagógov

Pedagogická fakulta UMB, Katedra pedagogiky a andragogiky, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica

IČO: 51646692

IBAN: SK23 5200 0000 0000 1810 8087

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky