GDPR

Ochrana osobných údajov v rezorte školstva

  • Metodické usmernenie k zabezpečeniu ochrany osobných údajov v informačných systémoch v zmysle nariadenia EPaR EÚ 2016/679 (GDPR) a nového zákona o ochrane osobných údajov

  • Usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadom poskytovania osobných údajov detí, žiakov a poslucháčov tretím stranám
  • Súhlas dotknutej osoby
  • Zmluva so sprostredkovateľom
  • Ustanovenie v pracovnej zmluve o práci s osobnými údajmi
  • ďalšie právne predpisy a usmernenia

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky