OFICIÁLNA DOKUMENTÁCIA

Milé dámy, vážení páni,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 20. 6. 2018 sa na Katedre pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici uskutočnilo ustanovujúce Valné zhromaždenie Asociácie sociálnych pedagógov, na ktorom o členstvo v tejto asociácii prejavili záujem sociálni pedagógovia (pedagogičky) v školách a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, v špeciálnych výchovných zariadeniach a na vysokých školách, pripravujúcich sociálnych pedagógov.

Bližšie informácie o ďalších možnostiach členstva uvádzame v Stanovách Asociácie sociálnych pedagógov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Katedry pedagogiky PF UMB.

prof. PhDr. Jolana Hroncovám PhD., predsedníčka ASPg.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky